Choro Bole I Love You Marwadi Song

24055
: Choro Bole – I Love You
: Art Films Creations

Choro Bole – I Love You Marwari Song Lyrics

फाग़न मे रंगरशिया आयो ढोली रो ढिलढ़वाल ल्यायो-2
मे तो मरगी मे तो मरगी {मरगी}-4
कमरा मे घुस गई म्हारी मा
छोरो बोले आइ लव यू
मे तो मेली पर चॅड गई रे म्हारी मा
दारुदो बोले आइ लव यू

रंग रे गुलाल लगावे भर पुचकारि सामी लावे-2
मे तो मरगी मे तो मरगी {मरगी}-4
बाड़ा मे घुस गई रे म्हारी मा
दारुदो बोले आइ लव यू
बाड़ा मे घुस गई रे म्हारी मा
छोरो बोले आइ मिस यू

डीजे बजावे ढूमको लगावे आखैया सू आखैया लड़ावे-2
मे तो मरगी मे तो मरगी {मरगी}-4
{रसोई मे घुस गई रे म्हारी मा
छोरो बोले आइ लव यू}-2

नीरखड़ा ने रोजीना जावे मनोज गुर्जर को डीजे लावे-2
मे तो मरगी मे तो मरगी {मरगी}-4
कमरा मे घुस गई म्हारी मा
छोरो बोले आइ लव यू
मे तो ढूमको सू नाची रे म्हारी मा
दारुदो बोले आइ लव यू

संगम चौरायो म्हारा बलम जी आया श्री देव जी डीजे लाया-2
मे तो सज़गी धज़गी सज़गी धज़गी-2
डीजे पे नाची रे म्हारी मा
छोरो बोले आइ मिस यू
मे तो ढूमको सू नाची रे म्हारी मा
छोरो बोले आइ लव यू

फागुन मे यो राव लगावे राजू जी म्यूज़िक बजावे-2
मे तो हंसगी फँसी हंसगी फस्गी डरगी मरगी
सूती रे कूटी तां छोरो बोले आइ लव यू
मे तो डॉलया पर सूती रे खुटी तां

Category

Add your comment

Your email address will not be published.